Ako žije chriašteľ krasový vo voľnej prírode?

Už sme vám prestavili základné informácie o jedinečnom vtáčikovi, endemitovi na Madagaskare menom chriašteľ krasový. Spolu s ďalším príbuzným, ktorý má podobné pomenovanie – chriašteľ vodný obývajú prevažne severnú a východnú Afriku a Áziu.
Dnes sa viac zameriame na to ako žije chriašteľ krasový, ale aj chriašteľ vodný, ktoré majú veľmi podobné návyky a životný kolobeh.

Výzor

Chriašteľ krasový je vzrastovo menší vták zvyčajne sfarbený v odtieňoch hnedých farieb. Má tenké nohy, úzky tmavý zobák a priamoúmerne krídla k pomeru tela. Samec a samička sa na seba ponášajú, avšak môžeme ich rozoznať najmä podľa veľkosti. Samička chriašteľa krasového je menšia a jej telo je obvykle nenápadnejšieho sfarbenia, aby dokonale splynula so svojím okolím. Slúži to najmä na zvýšenie bezpečia pred predtáromi s ohľadom na hniezdenie. Naopak samec chriašteľa je väčší a okrem hnedých farieb môžeme na jeho tele nájsť aj oranžové a červenkasté odtiene, najmä v oblasti chvosta a krídel. Taktiež jeho zobák je výraznejšej červenej farby. Nápadnejším sfarbením neraz odláka nepriateľov od hniezdiacej samičky.

Chriašteľ krasový chriašteľ vodný samec samica birds

Párenie

V tejto dvojici je dôležitá najmä samička. Hoci je samček väčší a nápadnejší, pokúša sa upútať pozornosť zvolenej dámy. Lieta v jej okolí a ako prejavy náklonnosti jej ností chutné chrobáky a červáky. Dvorenie môže prebiehať aj týždeň, kým sa samička rozhodne. Vyberá veľmi dôkladne a poctivo, pretože páry spolu ostávajú na cleý život. Je to krásna ukážka vernosti vo zvieracej prírody. Medzi vtákmi to nie je až také jedinečné, avšak usporiadaná chriaštelia rodina môže byť vzorom aj iným vtákom (na Slovensku napríklad takej kukučke, ktorá sa dá ťažko považovať za vzor dobrej matky a družky).

Hniezdenie

Po úspešnom výbere partnera prichádza obdobie hniezdenia. Vtáky čeľade chriašteľovité obvykle hniezdia vo vysokej tráve, ktorá sa im podobá sfarbením a v blízkosti vodných tokov. Niektoré druhy, napríklad chriašteľ zelenozobý alebo pastúšok krasový hniezdia aj na nižších vetvách stromov.
Hniezdo je vystlané konárikmi, lístím a trsmi trávi, aby poskytlo pohodlné prostredie pre novú rodinu chriašteľa.
Vajíčka chriašteľa krasového majú veľkosť okolo jedného centimetra a sú bledej, smotanovej farby. Na škrupine je vidieť drobné hnedé a sivé fliačiky, vďaka ktorým nie sú vajcia v hniezde tak ľahko rozpoznateľné.

Hniezdo hniezdenie chriastel krasovy vajcia
Zdroj: wikipedia.org

Mláďatá


O mláďatá chriašteľa krasového sa vzorne starajú obaja rodičia. Majä stanovený harmonogram, kedy je na love za potravou raz samček a potom samička. Druhý z rodičov vždy starostlivo stráži mladé a ešte bezbranné vtáky v hniezde.
Keď sú dostatočne silné, učia ich lietať. Obvykle ich jedno po druhom vynesú na najbližšiu vetvu stromu a jemným popostrčením ich vyšlú na prvý let.
Po prvom roku sa mláďatá osamostatňujú a zakladajú si vlastné rodiny.

Chriašteľ krasový
Chriašteľ krasový

Využité zdroje: wikipedia a birds.com